Ксеротермні субпанонські чагарники

Групи оселищ
Чагарниковий
UA Code
Ча3
Ступінь раритетності
EN
Код
40
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Субконтинентальні при-Паннонські чагарники
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Subcontinental peri-Pannonic scrub

ОписБіотоп утворюють низькорослі, густі, часом малопрохідні, колючі чагарникові зарості зі значною участю, особливо у трав'яному ярусі, ксеротермних видів. На Закарпатській низовині біотоп представлений невеликими острівними ділянками, що залишились не задіяними до господарської діяльності. Трапляється тільки на найтепліших природних ділянках сухих, кам'янистих, переважно крутих, схилів південних експозицій вулканічного горбогір'я, часто у вигляді смуги вздовж узлісся субпаннонських дубових лісів (91Н0). Ґрунти тут добре дреновані, сформовані на підстилаючих вулканічних породах. Характерним є високе видове різноманіття трав'яного покриву. Воно пов'язане з відсутністю значного затінення під пологом (переважають дрібнолисті чагарникові види) та проникненням видів з суміжних біотопів посушливих трав'янистих та деревних угруповань (6210,91 Н0), з якими біотоп зазвичай формує мозаїчні комплекси. До складу біотопу не входять вторинні чагарникові угруповання на антропогенно трансформованих ділянках.

ЗагрозиОсвоєння ділянок під сільськогосподарські культури (зокрема під виноградники), випалювання, експансія інвазійних видів (робінія, айлант, сумах), розробка кар'єрів по вулканічному горбогір'ю.

Види рослин


бирючина звичайна (Ligustrum vulgare), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa), герань криваво-червона (Geranium sanguineum), глід одноматочісовий (Crataegus monogyna), дерен справжній (Cornus mas), жостір проносний (Rhamnus cathartica), клен татарський (Acer tataricum), клокичка периста (Staphyllea pinnata), лазурник трилопатевий (Laser trilobum), ластовень лікарський (Vincetoxicum hirundinaria), оман мечолистий (Inula ensifolia), перлівка ряба (Melica picta), свидина кров'яна (Swida sanguinea), смовдь оленяча (Peucedanum cervaria), сугайник угорський (Doronicum hungaricum), таволга середня (Spiraea media), терен колючий (Prunus spinosa), холодок лікарський (Asparagus officinalis), шипшина французька (Rosa gallica), шипшина (Rosa sp.), ясен білоцвітий (Fraxinus ornus)

Види тварин


богомол звичайний (Mantis religiosa), подалірій (Iphiclides podalirius), перливниця велика (Argynnis paphia), шашечниця матурна (Euphydryas maturna), синявець аріон (Maculinea аrion), ящірка зелена (Lacerta viridis), мідянка (Coronella austriaca), полоз лісовий (Elaphe longissima), чорний дрізд (Turdus merula)