БіотопиВ таблиці використані наступні позначення:

Назва. Пріоритетною є українська назва типу оселища. У випадку, якщо виявлений тип оселища в розумінні авторів збігається з його інтерпретацією в Natura 2000, українська назва, здебільшого, відповідає офіційній назві в переліку Додатка I Директиви про оселища Європейського Союзу та є частково зміненою у відповідності з потребою відображення регіональних (або національних) відмінностей типу оселища.

Код. Окрім назви, кожний тип оселища позначений літерно-цифровим кодом, у якому літерний індекс – це абревіатура назви виділених груп (класів) оселищ, а цифра є порядковим номером типу оселища в межах групи. У більшості випадків послідовність нумерації визначена висотним градієнтом або (та) впливу ступенем антропогенної трансформованості.

Природоохоронний статус. Визначеною абревіатурою за категоріями IUCN відзначено природоохоронний статус типу оселища. Принципи визначення категорій природоохоронного статусу наcтупні.

Природоохоронні категорії оцінки стану типів оселищ, яким загрожує зникнення:

CR – тип оселища знаходиться під критичною загрозою зникнення (перебуває в критичному або критично загроженому стані), (тип оселища, знищення якого передбачуване в часі, якщо фактори впливу продовжуватимуть діяти й надалі, а також не будуть запроваджені дієві заходи його охорони);

IUCN категорія “СR” – Critically Endangered;

EN – тип оселища знаходиться під високою загрозою зникнення (перебуває у небезпечному стані), (тип оселища, який у своєму типовому вигляді значно змінився (деградував), або через безперервний антропогенний вплив знаходиться під постійною загрозою;

IUCN категорія “EN” – Endangered;

VU – тип оселища знаходиться під загрозою зникнення (вразливий) (тип оселища, який у своєму типовому вигляді відчутно змінився (деградував), або через безперервний антропогенний вплив знаходиться під постійною загрозою);

IUCN категорія “VU” – Vulnerable;

Natura 2000

Наведено код оселища та його оригінальна офіційна назва згідно з Додатком I Директиви Європейського Союзу 92/43/ЄЕС “Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори”.

(*) - помічені пріоритетні оселища.

Назва та розуміння обсягу оселища прийняті за останньою редакцією “Тлумачного посібника з визначення типів оселищ Європейського Союзу” (2007, версія EUR27). При цьому офіційна назва та обсяг і розуміння оселища можуть мати певні розбіжності, що не суперечить настановам, які наведені у вступі до Тлумачного посібника. Тому, в окремих випадках, оригінальні англійські назви типів оселищ за Natura 2000, виділених як еквіваленти для певних оселищ каталогу, можуть не зовсім відповідати назвам останніх або їх інтерпретації. Нерідко тип оселища за Natura 2000 розглядається в широкому, або й дуже широкому розумінні й включає кілька оселищ каталогу, іноді навіть з різних груп типів. Прочерк означає, що оселище не включене до переліку оселищ мережі Natura 2000.