Система державного моніторингу якості води
у Закарпатській областіЦей Веб-інструмент створено для ознайомлення широкої громадськості з екологічним станом поверхневих вод Закарпатської області.

В розділах “Стан по створах”, “Стан по районах” та “Стан по басейнах” даного Веб-інструменту слід обрати один або кілька створів (місць) спостережень за якістю поверхневих вод. Створи можна обирати на електронних картах або в таблицях.Після вибору створів спостережень користувач потрапляє на сторінку вибору показників якості води, адже на кожному створі вимірюються значення багатьох показників.

Кожний показник вимірюються періодично. І в базі даних геоінформаційної системи представлені численні відомості за тривалий період. Тому після вибору показника слід ще обрати часовий період (в календарних роках), який цікавить користувача.

Після вибору створів, показника і часового періоду (кожний етап вибору зазвичай завершується натисканням кнопки “Далі”) геоінформаційна система будує діаграму, яка наочно представляє усереднену за обраний період якість поверхневих вод у вибраних створах в контексті обраного показника. Діаграма наводиться з усіма необхідними поясненнями.

Виконуючи таке дослідження за різними показниками (як окремими, так і груповими), можна одержати вичерпну інформацію про екологічний стан води в тому чи іншому місці, на тій чи іншій території, річці або системі річок.