Наскельні карбонатні або базифільні трав'яні угруповання Alysso-Sedion albi

Групи оселищ
Піщано-піонерний
UA Code
Пп3
Ступінь раритетності
VU
Код
6110
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Наскельні карбонатні або базифільні трав'яні угруповання Alysso-Sedion albi
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

ОписБіотоп має фрагментарне поширення, формується на відкритих, добре прогрітих кам'янистих виходах вулканічних порід (андезити, ліпарити, ріоліти) та на скельних виступах (зокрема у місцях виходу карбонатних субстратів) горбогір'я Закарпатської низовини у вигляді низькорослих ксеротермних піонерних рослинних угруповань. Петрофітну рослинність утворюють дрібні ефемери (які вже на кінець весни вигорають), сукуленти (роду очиток), цибулинні геофіти та частково мохи і лишайники. На пізніших стадіях заростання, коли формується ґрунтовий субстрат, створюються умови для вселення рослин-багаторічників. Біотоп займає, як правило, незначні площі, часто утворює комплекси з біотопами посушливих трав'янистих та чагарникових угруповань.

ЗагрозиТрансформація біотопу через затінення деревно-чагарниковою рослинністю, проникнення бур'янів, витоптування.

Види рослин


герань голубина (Geranium columbinum), конюшина польова (Trifolium arvense), мласкавець кілястий (Valerianella carinata), очиток іспанський (Sedum hispanicum), очиток їдкий (Sedum acre), очиток шестирядний (Sedum sexangulare), перстач пісковий (Potentilla arenaria), піщанка чебрецелиста (Arenaria serpyllifolia), різушка Таля (Arabidopsis thaliana), самосил гайовий (Teucrium chamaedrys), тонконіг бульбистий (Poa bulbosa), цибуля гірська (Allium montanum), червець однорічний (Scleranthus annuus), щебручка польова (Acinos arvensis), мохи, ракомітриум сідуватий (Racomitrium canescens)

Види тварин


джміль земляний (Bombus terrestris), мураха дернова (Tetramorium caespitum)