Низинні та гірські водотоки з рослинністю Ranunculion fluitantis та/або Callitricho-Batrachion

Групи оселищ
Водний
UA Code
Во4
Ступінь раритетності
CR
Код
3260
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Водотоки від рівнинних до монтанних поясів з рослинністю Ranunculion fluitantis та Callitricho-Batrachion
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Water courses of plain to montaine levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

ОписБіотоп формують водні рослинні угруповання, що розвиваються в текучих водах струмків, потоків, а також низовинних річок та у водоймах з проточною водою. В межах Закарпатської низовини біотоп виявлений на північно-східній околиці в гирлах та нижніх течіях потоків, які впадають у Тису (зокрема біля м. Хуст) і які тут ще зберігають гірський характер. Показниками цього є порівняно низька температура та висока прозорість води, тверде дно з переважанням грубих крупнозернистих наносів, відчутна, навіть у гирлі, течія. Однак ближче до гирла вже проявляються ознаки, притаманні рівнинним річкам, зокрема з'являються намулисті відклади на дні, розвиваються невеликі заводі та затони. В той же час хімізм та фізичні показники води залишаються майже без змін, оскільки води Тиси в позапаводковий період не потрапляють до гирл потоків як через швидку течію ріки, так і через утворення у місці впадання значних перегороджувальних наносів. Рослинність біотопу — з невисоким видовим різноманіттям. Уздовж головного русла потоків переважають види, прикріплені до субстрату та занурені в товщу води (або частково плаваючі на поверхні) - передовсім види родів водяний жовтець, рдест, виринниця, рідше - плавушник болотний, які утворюють мозаїчні угруповання. У невеликих прибережних заводях зазвичай оселяються рослини-гідрофіти, прикріплені до ґрунту та занурені у воду лише нижньою частиною, втім, вони добре пристосовані і до періодичного затоплювання. Аспект та структура рослинності біотопу протягом року істотно змінюються в залежності від рівня води та швидкості течії і може як повністю покривати поверхню водного плеса, так і тривалий час (при підйомі рівня води) повністю знаходитись під водою.

ЗагрозиЗарегулювання русел, забруднення та еутрофікація води потоків, трансформація заплави р. Тиса. Біотоп є чутливим до будь-якого втручання та зміни гідрологічного режиму.

Види рослин


виринниця (Callitriche sp.), водопериця кільчаста (Myriophyllum verticillatum), водяний жовтець волосолистий (Batrachium trichophyllum), їжача голівка проста (Sparganium emersum), куга озерна (Schoenoplectus lacustris), плавушник болотний (Hottonia palustris), рдесник вузлуватий (Potamogeton nodosus), рдесник гребенястий (Potamogeton pectinatus), рдесник кучерявий (Potamogeton crispus), стрілолист стрілолистий (Sagittaria sagittifolia), сусак звичайний (Butomus umbellatus)

Види тварин


перлівниця звичайна (Unio pictorum), бокоплав звичайний (Gammarus lacustris), плітка звичайна (Rutilus rutilus), карась звичайний (Carassius carassius), окунь звичайний (Perca fluviatilis), йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus), жаба озерна (Rana ridibunda)