Оліготрофні та мезотрофні водойми з угрупованнями Littorelletea uniflorae та/або Isoeto-Nanojuncetea

Групи оселищ
Водний
UA Code
Во2
Ступінь раритетності
CR
Код
3130
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Оліготрофні та мезотрофні водойми з рослинністю Littorelletea uniflorae та/або Isoeto- Nanojuncetea
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Oligotrophic to mesotrophic standing with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto- Nanojuncetea

ОписНа Закарпатській низовині біотоп формується на мілководді прибережної зони, що періодично пересихає, та в поясі літоралі з коливанням рівня води в природних або штучних водоймах (стариці, ставки, озера, мілководні сліпі річкові рукави та затони, калюжі в заплавах) зі стоячою чи слабопроточною водою та з намулистим або піщаним субстратом дна. Рослинність складають низькорослі напівводні піонерні угруповання дрібних, переважно однорічних видів рослин-ефемерофітів з коротким вегетаційним циклом, що швидко розвиваються на мокрому субстраті вивільнених з-під води обмілин та, крім того, адаптовані як до короткочасних пересихань, так і до повних заливань. Ці угруповання часто мають тимчасовий характер, в залежності від рівня води можуть з'являтися не кожного року. Періодичне заливання є важливою передумовою існування таких ценозів, оскільки при тривалому пересиханні ці угруповання через слабку конкурентність їх видового складу зникають чи трансформуються, сукцесивно підмінюючись піонерно-рудеральною рослинністю. Окремою відміною біотопу є угруповання з участю марсилії чотирилистої, що трапляються в еутрофікованих водоймах-депресіях заплави р. Латориця. Характерним для них є тривалий розвиток в умовах мілководної літоралі з нерегулярним пересиханням водойм (як правило, в період літніх меженей) та переходом у наземну форму з утворенням тимчасових угруповань з ситнягом голчастим.

ЗагрозиЗміна гідрологічного режиму (припинення періодичного затоплювання), пряме знищення під час земляних робіт.

Види рослин


дихостиліс Мікелі (Dichostylis micheliana), жовтець сланкий (Ranunculus reptans), китник рівний (Alopecurus aequalis), ліндернія простерта (Lindernia procumbens), марсилія чотирилиста (Marsilea quadrifolia), мулянка водяна (Limosella aquatica), осока богемська (Carex bohemica), перстач лежачий (Potentilla supina), плакун гісополистий (Lythrum hyssopifolia), руслиця мокрична*, ситник жаб'ячий (Juncus bufonius), ситняг голчастий (Eleocharis acicularis), ситняк яйцевидний (Eleocharis ovata), скритниця китниковидна (Crypsis alopecuroides), смикавець бурий (Cyperus fuscus), щебрик звичайний (Peplis portula)

Види тварин


плавунчик (Haliplus ruficollis), ставковик малий (Galba truncatula), жаба ставкова (Rana esculenta), жаба озерна (Rana ridibunda), кумка звичайна (Bombina bombina)