Паннонські ксеротермні дубові ліси

Групи оселищ
Лісовий
UA Code
Лс9
Ступінь раритетності
EN
Код
91
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Паннонські ліси з Quercus pubescens
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Pannonian woods with Quercus pubescens

ОписКсеротермні, зазвичай низькорослі, дубові ліси, які острівними ділянками трапляються на найсухіших, добре прогрітих, часто крутих, схилах південних експозицій вулканічних горбів рівнини. Формуються на неглибоких, кам'янистих, добре дренованих ґрунтах з підстилаючими вулканічними породами. Основу деревного ярусу утворюють види комплексу дуба гірського, часом з домішкою ясена білого, липи сріблястої. Внаслідок ксеротермних умов зростання утворюються низькорослі розріджені деревостани. Термофільний, багатий на види чагарниковий підлісок місцями може досягати висоти деревного ярусу. Трав'янистий покрив добре розвинутий, з високим видовим різноманіттям та домінуванням ксеротермофільних видів. Біотоп формує мозаїчний комплекс з біотопами посушливих трав'янисто-чагарникових угруповань.

ЗагрозиТрансформація біотопу через заростання чагарниковою рослинністю, не характерною для цих угруповань, інвазії термофільних видів (зокрема робінія), розширення каменоломень, випалювання, освоєння та розкорчовування ділянок для господарських потреб.

Види рослин


берека (Sorbus torminalis), віхалка гілляста (Anthericum ramosum), герань криваво-червона (Geranium sanguineum), горобейник пурпурово-голубий (Lithospermum purpureo-caeruleum), груша звичайна (Pyrus communis), дерен звичайний (Cornus mas), дзвоники болонські (Campanula bononiensis), дзвоники персиколисті (Campanula persicifolia), дуб багатоплідний (Quercus polycarpa), дуб далешампа (Quercus dalechampii), дуб скельний (Quercus petraea agg.), кадило звичайне (Melittis melissophyllum), калина гордовина (Viburnum lantana), купина пахуча (Polygonatum odoratum), куцоніжка пірчаста (Brachypodium pinnatum), ластовень звичайний (Vincetoxicum hirundinaria), липа срібляста (Tilia tomentosa), молочай різнобарвний (Euphorbia polychroma), осока Мікелі (Carex michelii), пахучка звичайна (Clinopodium vulgare), перлівка одноквіткова (Melica uniflora), перстач білий (Potentilla alba), підмаренник дзвониковидний (Galium campanulatum), тонконіг гайовий (Роа nemoralis), ясен білоцвітий (Fraxinus ornus)

Види тварин


жук-олень (Lucanus cervus), шашечниця матурна (Euphydryas maturna), синявець телеіус (Маculinea teleius), джміль земляний (Bombus terrestris), ящірка зелена (Lacerta viridis), полоз лісовий (Elaphe longissima), одуд (Upupa epops), чорний дрізд (Turdus merula), миша лісова (Sylvimus sylvaticus)