Понтично-паннонські лісостепові дубові ліси

Групи оселищ
Лісовий
UA Code
Лс10
Ступінь раритетності
CR
Код
91
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Євросибірські степові ліси Quercus spp.
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

ОписБіотоп утворюють світлі термофільні дубові ліси з різних видів дуба з участю, переважно у другому ярусі, інших порід, зокрема клена татарського, клена польового, береста, які зростають у низовинно-передгірній зоні на глибоких ґрунтах лесових та лесоподібних порід. На Закарпатській низовині ці ліси трапляються у вигляді незначних, зазвичай трансформованих, фрагментів на південних пологих схилах та біля підніжжя вулканічного горбогір'я, а також невеликими осередками в окремих лісових урочищах низовини. Тут біотоп формується на сухих ділянках вищих річкових терас з багатими наносними ґрунтами, які навесні та влітку можуть незначною мірою підмокати. Чагарниковий та трав’яний яруси добре розвинуті, багатовидові. Загалом переважають ксеротермні види, однак йа рівнині в трав'яному покриві, що часто має тут виражений весняний аспект, можуть домішуватися, а часом і становити відчутну частку на підмоклих ділянках, мезофільні види. На схилах південних експозицій горбогір'я біотоп межує з ксеротермними паннонськими дубовими лісами (біотоп 91Н0), проведення розмежування з якими часто ускладнені. У зв'язку з тим, що біотоп приурочений до ділянок, особливо сприятливих для ведення сільського господарства (експозиція, пологі схили, глибокі ґрунти), він, як і у всій Центральній Європі, зберігся тільки у вигляді невеликих реліктових фрагментів, певною мірою змінених людською діяльністю. Через острівний характер та значну трансформацію поширення біотопу структура і склад його рослинного покриву на Закарпатті залишаються на сьогодні маловивченими.

ЗагрозиГосподарське освоєння ділянок, які займає біотоп, зміна складу насаджень при лісогосподарюванні, загроза інвазії робінії.

Види рослин


барвінок малий (Vinca minor), берест (Ulmus minor), бирючина звичайна (Ligustrum vulgare), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa), вика кашубська (Vicia cassubica), глід одноматочковий (Crataegus monogyna), гравілат міський (Geum urbanum), груша звичайна (Pyrus communis), грястиця полігамна (Dactylispolygama), дуб бургундський (Quercus cerris), дуб звичайний (Quercus robur), дуб скельний (Quercus petraea agg.), клен польовий (Acer campestre), клен татарський (Acer tataricum), конвалія звичайна (Convallaria majalis), конюшина паннонська (Trifolium pannonicum), ластовень звичайний (Vincetoxicum hirundinaria), лемботропіс чорніючий (Lembotropis nigricans), медунка м'яка (Pulmonaria mollis), осока Мікелі (Carex michelii), перлівка барвиста (Melica picta), перстач білий (Potentilla alba), свидина криваво-червона (Swida sanquinea), серпій фарбувальний (Serratula tinctoria), чина чорна (Lathyrus niger)

Види тварин


жук-олень (Lucanus cervus), шашечниця матурна (Euphydryas maturna), синявець телеіус (Маculinea teleius), листовійка дубова (Tortrix viridana), одуд (Upupa epops), дятел середній (Dendrocopos medius), миша жовтогорла (Ароdemusflavicollis)