Прибережні заплавні дубово-в’язово-ясеневі ліси (Ulmenion minoris)

Групи оселищ
Лісовий
UA Code
Лс4
Ступінь раритетності
EN
Код
91
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Прибережні мішані ліси з Quercus robur, Ulmus laevis та Ulmus minor, Fraxinus excelsior або Fraxinus angustifolia вздовж великих річок (Ulmenion minoris)
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)

ОписБіотоп формують заплавні дубово-в'язово-ясеневі (т.зв. твердолисті) ліси вздовж русел річок з регулярним поверхневим затоплюванням або підйомом рівня ґрунтових вод, однак рідшим та в часі менш тривалим, ніж у попереднього біотопу. Ґрунти алювіального походження, переважно оглеєні. Найбільші масиви цих лісів збереглися лише в заплавах рік Латориця та Боржава, де вони періодично затоплюються при річкових розливах. Невеликі ділянки спорадично трапляються в окремих лісових урочищах низовини в місцях з ґрунтовим підтоплюванням. Деревний ярус сформований дубом звичайним та ясенем вузьколистим з участю в'язів гладкого та малого. Добре розвинутий багатовидовий підлісок. Трав'янистий покрив з виразним весняним аспектом утворюють лісові мезофіти та гігрофільні види зі значною участю видів-ефемероїдів. На більш понижених та відповідно більш зволожених ділянках домінуючим стає ясен вузьколистий, часто утворюючи перехід до алювіальних ясенево-вільхових лісів, з якими біотоп часто межує.

ЗагрозиЗміна гідрологічного режиму (динаміки затоплювання, зарегулювання русел, зокрема, будівництво дамб), лісопромислове та самовільне вирубування, натуралізація адвентивних видів (ясен пенсільванський, клен ясенолистий), вимирання в'язів.

Види рослин


берест (Ulmus minor), білоцвіт весняний (Leucojum vernum), білоцвіт літній (Leucojum aestivum), бруслина європейська (Euonymus europaea), виноград лісовий (Vitis sylvestris), в'яз гладкий (Ulmus laevis), глід одноматочковий (Crataegus monogyna), горлянка повзуча (Ajuga reptans), дуб звичайний (Quercus robur), зірочки жовті (Gagea lutea), кінський часник черешковий (Attiana petiolata), клен польовий (Acer campestre), конвалія звичайна (Convallaria majalis), коручка білувата (Epipactis albensis), ожина сиза (Rubus caesius), омег банатський (Oenanthe banatica), осика (Populus tremula), осока щетиниста (Carex strygosa), осокір (Populus nigra), плющ звичайний (Hedera helix), розхідник звичайний (Glechoma hederacea), рябчик шаховий (Fritillaria meleagris), свидина кров'яна (Swida sanguinea), цибуля ведмежа (Allium ursinum), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), ясен вузьколистий (Fraxinus angustifolia)

Види тварин


туруни, Calosoma inquisitor, Calosoma granulatus, Calosoma clathratus, Poecilus cupreus, Pterostichus anthracinus, Agonum duftschmidi, Platynus livens, Platynus krynickii, плавунчики, Haliplus furcatus, Haliplus fulvus, вусач великий дубовий західний (Cerambyx cerdo cerdo), зорянка (Anthocharis cardamines), шашечниця матурна (Euphydryas maturna), молюски, Pseudotrichia rubiginosa, Perforatella bidentata, жаба прудка (Rana dalmatina), жаба звичайна (Bufo bufo), лелека чорний (Ciconia nigra), нічниця водяна (Myotis daubentonii), нічниця вусата (Myotis mystacinus), вухань австрійський (Plecotus austriacus), вечірниця руда (Nyctalus noctula), нетопир малий (Pipistrellus pipistrellus), кабан дикий (Sus scrofa)