Природні евтрофні водойми з угрупованнями Magnopotamion та/або Hydrocharition

Групи оселищ
Водний
UA Code
Во3
Ступінь раритетності
VU
Код
3150
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або Hydrocharition
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation

ОписБіотоп утворений водними рослинними угрупованнями, що розвиваються в товщі та на поверхні води. Формується в природних і напівприродних, еу- та мезотрофних непересихаючих водоймах рівнини - в озерах, старицях, а також у штучних каналах, рибниках, колишніх глиняних кар'єрах зі стоячою, періодично проточною або повільно текучою водою, багатою на поживні речовини. Трапляється по всій низовині, однак найкраще репрезентований уздовж заплав рік Тиса, Латориця та по магістральних меліоративних каналах. Угруповання складаються з рослин, що вільно плавають на поверхні або в товщі води, та видів, укорінених на дні, які виносять листки та квіти на поверхню води (латаття біле, глечики жовті). При цьому формуються складні ярусні угруповання з ярусу плаваючих листків та квітів укорінених рослин, вільно плаваючих рослин та ярусів рослин у товщі води. Угруповання дуже мозаїчні та мобільні в залежності від рівня води та пори року. На прибережних мілководних ділянках їхній видовий склад часто збагачується вкоріненими рослинами-гідрофітами (стрілолист стрілолистий, сусак зонтичний).

ЗагрозиЗаростання ряскою внаслідок забруднення та еутрофікації вод, осушування, трансформація та збіднення різноманіття через зменшення рівня води у водоймах.

Види рослин


водопериця колосиста (Myriophyllum spicatum), водяний горіх звичайний (Trapa natans), водяний жовтець завитий (Batrachium circinatum), водяний різак (Stratiotes abides), гірчак земноводний (Polygonum amphibium), глечики жовті (Nuphar lutea), елодея канадська (Elodea canadensis), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae), кушир занурений (Ceratophyllum demersum), латаття біле (Nymphaea alba), плавун щитолистий (Nymphoides peltata), пухирник південний (Utricularia australis), рдесник блискучий (Potamogeton lucens), рдесник волоскуватий (Potamogeton trichoides), рдесник гребенястий (Potamogeton pectinatus), різуха велика (Najas major), pізуха мала (Najas minor), ряска мала (Lemna minor), pяска триборозниста (Lemna trisulca), сальвінія плавуча (Salvinia natans), спіродела багатокоренева (Spirodella polyrhiza)

Види тварин


бабки, Lestes virens, Sympetrum sanguineum, водяні жуки, Dytiscus latissimus, Ochthebius lividipennis, Ochthebius rugulosus, Limnebius aluta, беззубка ставкова (Anodonta cygnea), ставковик звичайний (Lymnaea stagnalis), гірчак звичайний (Rhodeus sericeus), карась звичайний (Carassius carassius), тритон гребенястий (Triturus cristatus), тритон звичайний (Triturus vulgaris), жаба озерна (Rana ridibunda), жаба ставкова (Rana esculenta), вуж водяний (Natrix tessellata), пірникоза сірощока (Podiceps grisegena)