Силікатні скелі з піонерною рослинністю Sedo-Scleranthion чи Sedo albi-Veronicion dillenii

Групи оселищ
Піщано-піонерний
UA Code
Пп2
Ступінь раритетності
VU
Код
8230
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Силікатні скелі з піонерною рослинністю Sedo-Scleranthion чи Sedo albi-Veronicion dillenii
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

ОписБіотоп формують піонерні низькорослі мохово-трав’янисті угруповання з домінуванням мохів та участю у трав’янистому ярусі дрібних сукулентів і терофітів, що розвиваються на оголеннях силікатних скель та їх уламкового рухляку. На Закарпатській низовині біотоп поширений на схилах південних експозицій вулканічного горбогір'я, де невеликі за площею його осередки спорадично трапляються на скельних виходах материнських вулканічних порід — на окремих кам'яних брилах, на уступах скель, по краях урвищ, на скельних карнизах та мікротерасах тощо. Основу рослинного покриву утворюють передовсім мохи, які, оселяючись на скелетному скельному субстраті, сприяють формуванню тонкого шару ґрунту, перемішаного з дрібноземом, даючи можливість вселятися, часто безпосередньо в мохові дернини, дрібним представникам судинних рослин. Важливою передумовою існування біотопу є місцеві поступові порушення ґрунтового шару в результаті ерозійних процесів (вивітрювання, вимивання, пересихання та осипання). Наслідком цього є оголення скельного субстрату, що створює умови для повторного заселення рослинністю, передусім мохами. Біотоп контактує з іншими біотопами піонерних петрофітних та ксеротермних лучних угруповань - тут у вигляді мозаїчних вкраплень на скельних виходах.

ЗагрозиРозробка каменоломень; витоптування, пошкодження травоїдними тваринами; проникнення бур'янів.

Види рослин


веснянка весняна (Erophila verna), круціата п'ємонтська (Cruciata pedemontana), незабудка дрібноквіткова (Myosotis micrantha), остудник голий (Herniaria glabra), очиток іспанський (Sedum hispanicum), очиток їдкий (Sedum acre), очиток шестирядний (Sedum sexangulare), перстач сріблястий (Potentilla argentea), піщанка чебрецелиста (Arenaria serpyllifolia), різушка Таля (Arabidopsis thaliana), роговик (Cerastium spp.), тонконіг бульбистий (Poa bulbosa), цибуля гірська (Allium montanum), червець однорічний (Scleranthus annuus), мохи, політрихум (Polytrichum spp.), ракомітриум сідуватий (Racomitrium canescens)