Сухі напівприродні злаково-різнотравні луки на карбонатовмісних ґрунтах

Групи оселищ
Ксеротермний
UA Code
Кс1
Ступінь раритетності
VU
Код
6210
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Напівприродні лучні степи, остепнені луки та чагарникові зарості на вапнякових субстратах (*важливі місцезростання для орхідних)
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites);

ОписФлористично багаті ксеротермні та напівксеротермні злаково-різнотравні угруповання з теплолюбних одно-, дво- та багаторічних видів. Характерною особливістю є високе видове різноманіття з участю орхідей та багатьох ранньоквітучих ефемерів і ефемероїдів, що утворюють барвистий весняний аспект. На Закарпатській низовині біотоп формується на кам'янистих, зазвичай крутих, схилах південних експозицій вулканічного горбогір'я, зокрема в місцях виходу карбонатних субстратів. Біотоп включає ділянки остепнених ксерофільних та мезоксерофільних лук (Festucetalia valesiacae, Koelerio-Phleiori), які збереглися, головним чином, на крутих скелястих схилах, не зайнятих деревно-чагарниковою рослинністю. Сюди ж належать ділянки напівприродних або вторинних, переважно кам'янистих, лук (Cirsio-Brachypodion, Koelerio-Phleion), що зазнали впливу господарської діяльності (випас, сінокосіння). Розширення площ цих лук часто відбувалося за рахунок зведення лісів та формування кам'янистих еродованих субстратів внаслідок вимивання лісових ґрунтів. Склад та структура цих угруповань залежать від режиму та інтенсивності господарювання, а також від застосування практики випалювання. Біотоп зазвичай межує та може формувати комплекси з біотопами ксеротермних деревних (91Н0), чагарникових (40А0), лучних та піонерних угруповань.

ЗагрозиЗміна режиму господарювання на вторинних луках, що веде до сукцесійних змін та заростання ділянок деревно-чагарниковою рослинністю; освоєння площ під сади і виноградники.

Види рослин


айстра золотиста (Aster linosyris), вероніка колосиста (Veronica spicata), вероніка широколиста (V teucrium), віскарія клейка (Viscaria viscosa), гадюча цибулька чубата (Muscari comosum), гвоздика картузіанська (Dianthus carthusianorum), дзвоники оленячі (Campanula cervicaria), зозулинець обпалений (Orchis ustulata), зозулинець салеповий (Оrchris morio), келерія струнка (Koeleria macrantha), китятки чубаті (Polygala comosa), конюшина польова (Trifolium arvense), костриця борозниста (Festuca rupico la), куцоніжка пірчаста (Brachypodium pinnatum), ломикамінь бульбоносний (Saxifraga bulbifera), осока весняна (Carex caryophyllea), пахуча трава звичайна (Anthoxanthum odoratum), перстач сріблястий (Potentilla argentea), підмаренник весняний (Galium verum), підмареник дзвониковидний (Galium campanulatum), рястка зонтична (Ornithogalum umbellatum), самосил гайовий (Teucrium chamaedrys), тимофіївка степова (Phleum phleoides), тонконіг бульбистий (Poa bulbosa), хондрила ситниковидна (Chondrillajuncea)

Види тварин


бронзівка золотиста (Cetonia aurata), махаон (Papilio machaon), шашечниця матурна (Euphydryas maturna), ящірка зелена (Lacerta viridis), ящірка прудка (Lacerta agilis)