Заболочені рівнинні вільхові ліси

Групи оселищ
Лісовий
UA Code
Лс1
Ступінь раритетності
CR
Код
0
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
-
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)

ОписЛіси з вільхи клейкої в депресіях з тривалим (кількамісячним) або постійним підтопленням ґрунтовими, або, зрідка, поверхневими водами. На Закарпатській низовині ці ліси невеликими острівцями спорадично трапляються в окремих рівнинних лісових урочищах на найбільш понижених ділянках, де відбувається застій води. На цих ділянках поширені важкі дерново-буроземні (мочаристі) глейові ґрунти. Характерною рисою лісів є формування в дерев вільхи пристовбурних куполоподібних п'єдесталів до одного метра заввишки з розрослих над землею коренів. Чагарниковий підлісок розріджений, причому кущі зазвичай зростають на підвищеннях або частіше безпосередньо на п'єдесталах. Трав'яний покрив добре розвинутий, з високим відсотком проективного покриття, але його видовий склад змінюється в залежності від особливостей мікрорельєфу. На понижених ділянках з тривалим застоєм води чи підмоканням розвивається густий, часто з суцільним покриттям, травостій з вологолюбних рослин-гігрофітів, в якому домінують лише кілька видів, насамперед високорослі осоки та лепешняк. Місцями їх заміщують мікролокуси вегетативного походження інших видів (кропиви, папороті теліптерису). Менш вологолюбні види - мезофіти вселяються в пристовбурні п'єдестали вільхи та на незатоплювані підвищення навколо них.

ЗагрозиЗміна гідрологічного режиму, що веде до осушення та зміни складу трав'яного покриву, трансформація біотопу при вирубуванні вільхи внаслідок заростання вербою.

Види рослин


Верба попеляста (Salix cinerea), вільха клейка (Alnus glutinosa), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris), вовконіг європейський (Lycopus europaeus), калюжниця болотна (Caltha palustris), кропива жабрійолиста (Urtica galeopsifolia), кропива київська (Urtica kioviensis), крушина ламка (Frangula alnus), лепешняк великий (Glyceria maxima), ожина сиза (Rubus caesius), осока гостра (Carex acuta), осока побережна (Carex riparia), осока пухирчаста (Carex vesicaria), очеретянка звичайна (Phalaroides arundinacea), паслін солодко-гіркий (Solanum dulcamara), півники болотні (Iris pseudacorus), підмаренник болотний (Galium palustre), плакун верболистий (Lythrum salicaria), смовдь болотна (Peucedanum palustre), теліптерис болотний (Thelypteris palustris), чистець болотний (Stachys palustris), щитник шартрський (Dryopteris carthusiana)

Види тварин


Черевоногі молюски, Succinella oblonga, Cochlodina laminata, Zonitoides nitidus, двостулкові молюски, Pisidium obtusale, кумка звичайна (Bombina bombina), жаба ставкова (Rana esculenta), рахкавка звичайна (Hyla arborea)