Заплавні луки річкових долин Cnidion venosi

Групи оселищ
Лучно-пасовищний
UA Code
Лу1
Ступінь раритетності
EN
Код
6440
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000
Заплавні луки річкових долин Cnidion venosi
Відповідність типам оселищ (біотопів) Natura 2000 (EN)
Alluvial meadows of river valleys of Cnidion venosi;

ОписЗаплавні луки з природним режимом періодичного затоплювання річковими розливами чи ґрунтовим підтоплюванням та з екстенсивним господарюванням, що формуються в заплавах рівнинних рік. На Закарпатській низовині ці луки збереглися у міждамбовому просторі заплави р. Латориця (поза дамбою лише частково, у вигляді трансформованих залишків), де використовуються під сінокоси (несистематично) та місцями нерегулярно випасаються. Ґрунти алювіальні лучно-буроземні, з різною інтенсивністю оглеєння, які в жаркі літні місяці можуть короткочасно пересихати. Важливим для існування цих лук є регулярне підживлення ґрунтів наносами намулу під час весняно-літніх паводків, що сприяє формуванню високого різнотрав'я. Рослинний покрив, зазвичай, строкатий, багатий на види, часом з переважанням злаків та осок. Видовий склад та структура рослинних ценозів лук значно варіюють у залежності від мікрорельєфу, типу та поживності ґрунту, водного режиму, кліматичних особливостей року та господарювання. Вагомим пристосуванням багатьох видів є здатність витримувати як тривале затоплювання, так і літнє ґрунтове пересихання. В залежності від динаміки водного режиму, зокрема тривалості застою води, біотоп розвивається всередині-наприкінці літа, після сходження води.

ЗагрозиРозорювання, зміни водного режиму (зарегулювання річок) та способів традиційного господарювання, що ведуть до трансформації рослинних ценозів, збіднення та зміни їх видового складу. Експансія адвентивних видів.

Види рослин


авран лікарський (Gratiola officinalis), білоцвіт літній (Leucojum aestivum), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris), вероніка довголиста (Veronica longifolia), зірочник болотний (Stellaria palustris), китник лучний (Alopecurus pratensis), китник тростиновий (Alopecurus arundinaceus), коронарія зозулин цвіт (Coronaria flos-cuculi), мітлиця повзуча (Agrostis stolonifera), мітлиця собача (Аgrostis canina), оман британський (Inula britannica), омег морківниковий (Oenanthe silaifolia), перстач повзучий (Potentilla reptans), плакун верболистий (Lythrum salicaria), плакун прутовидний (Lythrum virgatum), подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata), ситник темноцвітий (Juncus atratus), стожильник сумнівний (Cnidium dubium), фіалка висока (Viola elatior), цибуля гранчаста (Allium angulosum), чина болотна (Lathyrus palustris), чина лучна (Lathyrus pratensis), щавель кучерявий (Rumex crispus), шоломниця списолиста (Scutellaria hastifolia)

Види тварин


синявець наузітоус (Maculinea nausithous), синявець телеіус (Маculinea teleius), багатоочка непарна (Lycaena dispar), шашечниця аурінія (Euphydryas aurinia), стрічкарка камілла (Limenitis camilla), поліксена (Zerynthia polyxena), рахкавка звичайна (Hyla arborea), білий лелека (Ciconia ciconia)